Práce se sklem

ryté sklo

Název

Cop

Technika / medium

ryté sklo

Popis
negativní rytina, váza 3,5 kg

2024
"Dvojice I" hutně tvarované sklo.

Název

Dvojice I.

Technika / medium

hutně tvarované sklo

Popis
Amorfní tvar inspirovaný vztahovostí bytostí.

2016
"Dvojice II" hutně tvarované sklo.

Název

Dvojice II.

Technika / medium

hutně tvarované sklo

Popis
Prolínání dvou emlementů bytostí, z nichž průsvit světla činí jeden celek

2017
"Promněny mysli" instalace v galerii Skla a keramiky ve Wroclavi. R 2008

Název

Proměny mysli

Popis
„Promněny mysli“ instalace v galerii Skla a keramiky ve Wroclavi. R 2008
Promněny lidské mysli, v obecné rovině, jsem převedla do abstraktní, geometrické formy. Skleněné tabule rozmístěné v temném prostoru jsou zhůry osvětlovány rozpohybovaným obrazem jiných geometrických těles. Světelně pulzují v rytmu dechu a jejich pohyb vytváří různá uskupení. Křehká, chvějící se, rozostřeny mizí, aby se objevily nová.
Materiál: matované tabulové sklo a videoprojekce

2008